تبلیغ در توماکس تبلیغ در توماکس تبلیغ در توماکس تبلیغ در توماکس

ارسال درخواست جایزه روزانه

توجه : بعد از سرچ حتما روی لینک سایت کلیک کنیدد تا در تب بعد از سرچ باز شود و در عکس ارسالی مشخص باشد
باید عکس امروز با عکس روز قبل تفاوت داشته باشد ( هم لینک آپلود شده هم اندازه عکس )

و طوری عکس گرفته شود که تاریخ و زمان در عکس معلوم باشد ( مانند عکس شماره 4 درصفحه جایزه روزانه)

در صورت ارسال عکس روز های قبل ( تمامی جایزه های داده شده روزهای قبل از حساب کاربری شما کسر خواهد شد .