تبلیغ در توماکس تبلیغ در توماکس تبلیغ در توماکس تبلیغ در توماکس

تبلیغات

لطفا پنل مورد نظر خود را انتخاب و از طریق فرم انتهای صفحه خریداری نمایید.

نام پلن مکان انداره بنر قیمت (یک هفته ) قیمت (یک ماه)
A1
بالا و پایین تمامی صفحات (بصورت تصادفی)
468X60
1000 تومان
3600 تومان
A2
صفحه اصلی سایت قبل از ورود
468X60
2000 تومان
7000 تومان
A3
پایین تمامی صفحات سایت بعد از ورود
728X90
1500 تومان
5000 تومان
A4
پایین تمامی صفحات سایت بعد از ورود
728X90
1200 تومان
4500 تومان
A5
سمت چپ " تمامی صفحات "
120X240
3500 تومان
12000 تومان
A6
سمت چپ " تمامی صفحات "
120X240
3500 تومان
12000 تومان
A7
سمت چپ " تمامی صفحات "
120X240
3000 تومان
11000 تومان
A8
سمت چپ " تمامی صفحات "
120X240
2500 تومان
9000 تومان
A9
سمت چپ " تمامی صفحات "
120X240
2000 تومان
7000 تومان
A10
سمت چپ " تمامی صفحات بعد از ورود"
120X240
1200 تومان
4500 تومان
A11
پاپ آپ *
---------
---------
---------
A12
تبلیغات متنی در تمام صفحات
---------
600 تومان
2000 تومان

مکان های پذیرش  تبلیغات تو ماکس

مکان های پذیرش  تبلیغات تو ماکس

دستورالعمل

بر اساس نیاز خود یکی از کدها را انتخاب و مبلغ آن را از طریق فرم پرداخت که در پایین همین صفحه قرار دارد واریز نمایید.

سپس با مراجعه به قسمت تماس باما و ارسال تیکت، اطلاعات خرید شامل (نام کاربری تان در سایت و یا نام و نام خانوادگی، زمان و تاریخ خرید، شماره تراکنش، کد تبلیغ انتخابی و مبلغ واریزی) را ارسال نمایید و منتظر پاسخ ما باشید.

فرم پرداخت زرین پال بدون کارمزد